http://adl-iran.ir/images/321.jpg

http://adl-iran.ir/images/22.gif

من جمله جرایم کیفری که مجازات های سنگینی را هم برای مجرمین درپی دارد جرایم مربوط به حوزه مواد مخدر است.

به گزارش ایسنا، بنابراعلام عدل جویان، مهمترین و متداول ترین سئوالات در حوزه مواد مخدر را با وکیل مواد مخدر درمیان گذاشتیم.

اگر فردی اقدام به کشت خشخاش یا شاهدانه به جهت تولید مواد مخدر نماید چه میزان مجازات برای او اعمال میگردد؟

برای بار اول مجازات او با توجه به میزان کشت خشخاش یا شاهدانه یک تا ده میلیون ریال جریمه نقدی خواهد بود.

برای بار دوم مجازات او با توجه به میزان کشت خشخاش یا شاهدانه پنج تا پنجاه میلیون ریال جریمه نقدی و سی تا هفتاد ضربه شلاق خواهد بود.

برای بار سوم مجازات او با توجه به میزان کشت خشخاش یا شاهدانه ده تا صد میلیون ریال جریمه نقدی و یک تا هفتاد ضربه شلاق و نهایتاً دو تا پنج سال حبس خواهد بود.

و برای بار چهارم مجازات شخص مرتکب اعدام است، استفاده از وکیل مواد مخدر می تواند تاثیر زیادی روی پرونده داشته باشد.

در صورت نگهداری خشخاش میزان مجازات مرتکب چه میزان خواهد بود؟

به هنگام نگهداری خشخاش توسط مرتکب میزان مجازات او صد هزار ریال تا سه میلیون ریال جریمه نقدی و یک تا هفتاد ضربه شلاق خواهد بود.

چنانچه مجموع مواد مخدر تریاک بیش از پنج کیلو گرم باشد چه خواهد شد؟

مجازات مرتکب در بیش از پنج کیلو گرم مواد مخدر، به جهت حمل یا نگهداری، صادر یا وارد نماید به عنوان مفسد فی الارض اعدام خواهد بود.

مجازات وارد یا صادر، تولید یا توزیع، نگهداری یا حمل و مخفی کردن هروئین، مروفین، کدیین، متادون و دیگر مشتقات مروفین و کوکائین، عصاره شیمیایی حشیش و روغن حشیش چه می باشد؟

۱- تا پنج سانتی گرم، از دویست تا پانصد هزار ریال جریمه نقدی و بیست تا پنجاه ضربه شلاق.

۲- بیش از پنج سانتی گرم تا یک گرم، از یک میلیون تا سه میلیون ریال جریمه نقدی و سی تا هفتاد ضربه شلاق.

۳- بیش از چهار گرم تا پانزده گرم، از ده تا بیست میلیون ریال جریمه نقدی و سه تا هشت سال حبس و سی تا هفتاد و چهار ضربه شلاق.

۴- بیش از پانزده گرم تا سی گرم، از بیست تا سی میلیون ریال جریمه نقدی ک ده تا پانزده سال حبس و سی تا هفتاد و چهار ضربه شلاق.

۵- بیش از سی گرم، اعدام ک مصادره اموال به استثناء هزینه تأمین زندگی متعارف برای خانواده محکوم.

 نکته ای در خصوص کارکنان دولتی

چنانچه مرتکب از کارکنان دولت باشد مجازات او علاوه بر موارد مذکور در قسمت فوق انفصال دائم از خدمات دولتی خواهد بود.

در صورتی که مرتکب برای اولین بار به جرم مذکور در شماره ۵ محکوم گردد مجازات او چه خواهد بود؟

در صورتی که محرز شود مرتکب برای اولین بار به جرم مذکور در شماره ی ۵ محکوم شده است مجازات او، حبس ابد و ۷۴ ضربه شلاق و نهایتاً مصادره کل اموال به غیر از مایحتاج زندگی خانواده مرتکب خواهد بود.

البته باید توجه داشته باشید محکوم نباید موفق به توزیع مواد مخدر شده باشد، در این رابطه می توانید به وکیل کیفری مراجعه نمایید.

در صورتی که محرز گردد فردی به قصد معتاد کردن فردی دیگر منجر به اعتیاد او شود مجازات مرتکب چه خواهد بود؟

در صورتی که محرز گردد فردی به قصد معتاد کردن فردی دیگر منجر به اعتیاد او شود مجازات مرتکب

 برای بار اول : پنج سال تا ده سال حبس.

برای بار دوم : ده سال تا بیست سال حبس.

برای بار سوم : اعدام خواهد بود.

شخصی که آلات و ابزار مخصوص به جهت تولید مواد مخدر را تولید نماید مجازات او چه خواهد بود؟

مرتکبی که آلات و ابزار مخصوص به جهت تولید مواد مخدر را تولید نماید مجازات او پرداخت پنج برابر آلات و ابزار مورد استفاده یا پنج تا بیست ضربه شلاق خواهد بود.

در صورتی که مرتکب از مأموران انتظامی و امنیتی و یا مأموران زندان و یا از مأموران قضایی باشد مجازاتشان چه خواهد بود؟

در صورتی که مرتکب از مأموران انتظامی و امنیتی و یا از مأموران زندان و یا از مأموران قضایی باشد مجازاتشان مجازات متهم یا مجرم اصلی و نیز انفصال از خدمات دولتی خواهد بود.

به استثنای مورد اعدام که مجازات مأمور بیست و پنج سال حبس و انفصال دائم از خدمات دولتی خواهد بود.

وسیله نقلیه مورد استفاده در حمل مواد مخدر:

وسیله نقلیه ای فرد مجرم با آن اقدام به حمل یا فروش مواد مخدر نموده است توقیف می شود و پس از آن وسیله نقلیه جزوه اموال و دارایی دولت خواهد بود و مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

محکومانی که قادر به پرداخت جریمه نقدی نمی باشند مجازات آنها چه خواهد بود؟

محکومانی که قادر به پرداخت جریمه نقدی نمی باشند مجازات آنها به ازاء هر هزار تومان ده روز زندان های نیمه باز یا باز یا مرکز اشتغال و حرفه آموزی خواهد بود.

جهت کسب اطلاعات تکمیلی می توانید به وب سایت گروه حقوقی عدل جویان، به آدرس اینترنتی https://adljooyan.com مراجعه نمایید.

انتهای رپرتاژ آگهی

isna header

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

آخرین اخبار