http://adl-iran.ir/images/321.jpg

http://adl-iran.ir/images/22.gif

ایسنا/کردستانرئیس اداره حقوقی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کردستان گفت: در ۹ ماهه امسال ۷۶۲ هکتار از اراضی منابع طبیعی این استان رفع تصرف شده است.

 کاوه اورک بختیاری اظهارکرد: این میزان رفع تصرف در یک هزار و ۴۹ فقره پرونده و بر اساس اجراییه صادره واحدهای اجرای احکام دادگستری شهرستان‌ها انجام پذیرفته است.

وی افزود: در این مدت جرایم و تخلفات ماده ۴۲ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل‌ها و مراتع درخصوص قطع اشجار ۱۰۴ فقره پرونده و به میزان ۱۰ هزار و ۵۷۷ اصله درخت و نهال در اجرای ماده ۴۳ قانون مذکور ۳۱ فقره پرونده برای هزار و ۵۳۰ بوته کنی پرونده تشکیل شده است.

رئیس اداره حقوقی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کردستان، بیان کرد: برای اجرای ماده ۴۸ قانون مربوط به قاچاق محصولات جنگلی و مرتعی ۱۶ فقره پرونده به میزان ۷۳ هزار و ۳۵ کیلوگرم تشکیل و جهت سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضائی شده است.

اورک بختیاری ذکر کرد: در جهت  برخورد با تخریب و تصرف در اراضی منابع طبیعی تا کنون یک هزار و ۷۵ فقره پرونده و با مساحت  ۸۹۱ هکتار تشکیل شده که در اجرای مفاد ماده ۵۵ و تخریب و تصرف عدوانی بوده که در مقایسه نسبت به مدت مشابه در سال گذشته ۳۵۹ فقره افزایش یافته است.

 وی خاطرنشان کرد: در شرایط مطلوب صیانت و حفاظت از هر ۱۰ هزار هکتار جنگل و هر ۵۰ هزار هکتار مرتع به تفکیک یک نفر نیروی آموزش دیده و متخصص نیاز دارد و انتظار می‌رود مردم و فعالان منابع طبیعی نیز به عنوان حافظان انفال الهی در این خصوص همکاری و مشارکت فعالانه در حفاظت از منابع طبیعی داشته باشند تا بتوان این ثروت‌های خدادادی را به خوبی حفاظت کنیم.


http://adl-iran.ir/images/22.gif

isna header

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

آخرین اخبار